Physical Science – Batch 29

Academic Year: 2018/2019
Commenced: October 2020

 1. Miss N. Mithusha
 2. Mr. M. A. M. A. Ahamed
 3. Mr. A. Ajusan
 4. Mr. V. Arulthas
 5. Mr. J. Arun
 6. Mr. A. M. V. C. Aththanayaka
 7. Mr. E. M. S. S. Bandara
 8. Miss A. W. P. Bandaranayake
 9. Miss C. Dilani
 10. Miss D. M. T. R Dedigama
 11. Mr. A. G. Desman
 12. Mr. D. M. J. S. Dissanayaka
 13. Mr. E. A. D. Fernando
 14. Mr. K. Ilakkanan
 15. Miss T. Jashmina
 16. Mr. K. P. R. P. D. Jayarathna
 17. Mr. J. A. J. M. Jayathilaka
 18. Miss K. Sulexshana
 19. Mr. H. S. K. S. S. Kaushan
 20. Mr. A. G. B. A . Kavijan
 21. Mr. K. A. A. E. Kodithuwakku
 22. Miss K. Netharsane
 23. Mr. D. M. G. N. Kumarasiri
 24. Mr. H. M. P. Laksiri
 25. Miss A. M. V. I. Maduwanthi
 26. Miss P. Jeevaluxshy
 27. Mr. C .P Anjana Thilina
 28. Miss R. Devigowsika
 29. Mr. I. M. S. K. Bimsara Ranasinghe
 30. Miss R. Vithusali
 31. Mr. J. Jelintan Roy
 32. Miss S. M. J. K. Rupasingha
 33. Miss R. Sagana
 34. Mr. K. Sajeevan
 35. Mr. S. A. S. P. Satharasighe
 36. Miss S. Paranika
 37. Mr. K. G. Yohan Sathsara
 38. Mr. N. Sathuzan
 39. Mr. H. P. S. D. M Senavirathna
 40. Miss M. N. Shahana
 41. Miss K. Shankavi
 42. Mr. R. C. I. Silva
 43. Miss S. Shobiga
 44. Miss V. Suvethiga
 45. Miss T. Thanushika
 46. Miss K. Tharsini
 47. Miss D. M. T. T. Thennakoon
 48. Miss J. K. P. M Thilakarathna
 49. Miss T. Ijunthini
 50. Miss V. Subanki
 51. Miss R. Sivaniha
 52. Miss V. Mathusha
 53. Miss W. A. S. S. Ariyarathna
 54. Miss I. Shibaani Surudisya
 55. Miss S. N .S. C. Sapugoda