Physical Science – Batch 26

Academic Year:2015/2016
Commenced: April 2017

 1. Miss. S. M. Y. K. Senanayake
 2. Mr. M. L. Bandara
 3. Mr. W. L. D. Karunathilake
 4. Miss. A. Venushiya
 5. Mr. M. M. M. Zakee
 6. Miss. T. P. G. Y. Thennakoon
 7. Miss. M. S. S. Gunasekara
 8. Mr. S. Sundaraathavan
 9. Miss. N. Sivapathasuntharam
 10. Miss. V. Ganeshan
 11. Mr. L. Y. Lakshan
 12. Miss. A. Saththiyamoorthy
 13. Mr. M. Vickneshwaran
 14. Mr. K. Abiram
 15. Miss. S. Dinusha
 16. Mr. M. S. M. Hasan
 17. Miss. V. Kajitha
 18. Miss. K. Kanesalingam
 19. Mr. S. Marujan
 20. Mr. M. N. M. Nafees
 21. Miss. S. Navaloganathan
 22. Mr. M. Pavunthan
 23. Mr. R. G. R. D. Ramadeniye
 24. Miss. P. Subetha
 25. Miss. D. Thavarajah
 26. Mr. I. P. D. Kularajapathi
 27. Miss. M. Sivananthan
 28. Miss. T. Kanimoli
 29. Miss. I. Shanmugeswaran
 30. Mr. K. L. C. Bandara
 31. Miss. J. Rammiah
 32. Mr. S. L. R. Akeel
 33. Mr. M. A. A. Rathan
 34. Mr. M. Narththanan
 35. Mr. P. Rushanthan
 36. Mr. R. Sinthujan
 37. Mr. K. M. M. B. Kulathunga
 38. Mr. A. A. C. D. Adikari
 39. Mr. A. J. N. Joram
 40. Miss. S. Baskaran
 41. Miss. E. M. S. H. Ekanayaka
 42. Mr. S. S. M. Hasaranjana
 43. Mr. R. R. S. P. Rajakaruna
 44. Miss. L. Ratnabala
 45. Mr. A. P. P. P. Sankalpa
 46. Miss. R. Sirushdika
 47. Miss. L. Sivakumaran
 48. Mr. T. I. C. Thilakarathna
 49. Miss. K. M. S. K. Gunathilake
 50. Mr. K. H. M. Rathnayaka
 51. Mr. A. A. V. P. Athukorala
 52. Mr. P. H. I. L. Ananda
 53. Miss. K. Tharmika
 54. Mr. M. H. I. Mohamed
 55. Mr. M. A. Munzir

 

Honours Degree

 1. Mr. A. J. Nickson Joram
 2. Mr. Ketheeswaran Abiram
 3. Ms. Sahanaa Baskaran
 4. Ms. E. M. Shyamali Hasanthika Ekanayaka
 5. Ms. Kajitha Veerasingam
 6. Ms. Kesavi Kanesalingam
 7. Mr. Sivananthan Marujan
 8. Ms. Lavanya Ratnabala
 9. Mr. A. P. Pulinda Prabhath Sankalpa
 10. Ms. Luxana Sivakumaran
 11. Mr. M. M. Mohamed Zakee
 12. Mr. I. P. Darshana Kularajapathi
 13. Ms. Mathangi Sivananthan
 14. Ms. S. M. Yasaransi Kaveesha Senanayake
 15. Ms. Rammiah Jeyakumar
 16. Mr. Puvanendrarasa Rushanthan
 17. Ms. Tharmika Kulenthiran
 18. Mr. Mohamed Hamdoon Ijas Mohamed
 19. Mr. Muharris Ahmadh Munzir
 20. Mr. A.  A. C. Dushmantha Adikari