Physical Science – Batch 24

Academic Year:2013/2014
Commenced: April 2015

 1. Miss M. H. S. J. Dharmadasa
 2. Mr T. Gowthaman
 3. Miss Arulmalar, M.
 4. Mr S. Jayanes
 5. Mr M. G. A. K. Priyanath
 6. Mr R. M. J. P. B. Rajapaksha
 7. Miss Senthuja, K.
 8. Miss Janani, p.
 9. Miss Suganya, S.
 10. Mr R. Kasthuriraajan
 11. Mr G. Gnanaseelan
 12. Mr G. Gopisanth
 13. Mr T. Pravinth
 14. Mr G. Romi Praveen
 15. Miss Sangeerthana, S.
 16. Miss Mathura, S.
 17. Mr R. M. O. D. Ranasinghe
 18. Mr W. S. H. S. Senanayaka
 19. Mr M. K. Fernando
 20. Miss S. M. Thilini Madhushani
 21. Mr K. Derushan
 22. Mr K. Sinthujan
 23. Miss Jenisha, J.
 24. Miss Jeyapriya, J.
 25. Miss Apinaya, S.
 26. Mr Y. G. I. N. Bandara
 27. Mr K. Anujan
 28. Miss H. M. U. Tharindrani Herath
 29. Miss M. C. Lakmali Fernando
 30. Mr P. V. M. Gamlakshage
 31. Mr M. G. G. J. Nuwarage
 32. Mr A. R. Madushanka
 33. Miss D. A. S. D. Daranagama
 34. Mr T. D. Gamage
 35. Miss Meruja, S.
 36. Mr B. Thanushan
 37. Mr S. Arunkumar
 38. Mr K. G. G. D. M. Ariyadasa
 39. Miss Tharmini, T.
 40. Mr N. Kirikaran
 41. Miss Kajasumanie, K.
 42. Miss W. M. D. M. Gunawardhana
 43. Mr T. M. C. S. K. Thennakoon
 44. Mr G. A. D. K. Tharaka
 45. Mr S. Jasikaran
 46. Mr P. T. G. A. N. I. Gunasinghe
 47. Miss H. P. Malki Maduka
 48. Miss Thameera, T.
 49. Miss Archchitha, K.
 50. Miss Varnitha, S.
 51. Miss Thushani, R.
 52. Mr A. Lahiru Nirmal
 53. Mr K. K. S. K. Fernando
 54. Mr A. S. A. Perera
 55. Mr R. M. G. V. Ranasinghe
 56. Miss R. M. Shashikala Ranathunga
 57. Miss W. Wishwara Thilakarathne
 58. Miss Shawmiya, Y.
 59. Miss Parkavi, K.
 60. Miss Vithusha, M.
 61. Miss K. A. T. Chathurani
 62. Mr N. Thajeevan
 63. Miss T. T. D. Madushani Fernando
 64. Miss K. P. G. N. L. Wickramasinghe
 65. Mr K. A. K. M. Kaluarachchi
 66. Mr V. G. I. N. Bandara
 67. Miss Dayalini, V.
 68. Mr Sanjaya, S.

Honours Degree

 1. M. A. Arulmalar
 2. M. G. A. K. Priyanath
 3. Karunanithy Senthuja
 4. Meruja Selvamanikkam
 5. Pathmanathan Janani
 6. Suvendran Suganya
 7. Ratnasingam Kasthuriraajan
 8. Sivanathan Arunkumar
 9. Ganesharathinam Gopisanth
 10. Tharmini Thalayasingam
 11. Kanapathipillai Kajasumanie
 12. W. M. D. M. Gunawardhana
 13. T. M. C. S. K. Thennakoon
 14. G. A. D. K. Tharaka
 15. A. R. Madushanka
 16. H. P. M. Maduka
 17. Tharmakulasingam Thameera
 18. Archchitha Kanagarajah
 19. Selvarasa Sangeerthana
 20. Sivarajah Mathura
 21. Varnitha Sornalingam
 22. Thushani Raveendran
 23. Arangallage Lahiru Nirmal
 24. K. K. S. K. Fernando
 25. W. S. H. S. Senanayaka
 26. A. S. A. Perera
 27. R. M. S. Ranathunga
 28. Yogaratnam Shawmiya
 29. Kabilathas Parkavi
 30. Mohan Vithusha
 31. K. A. T. Chathurani
 32. T. T. D. M. Fernando
 33. Kanagaratnam Derushan
 34. K. A. K. M. Kaluarachchi