Physical Science – Batch 19

Academic Year: 2008/2009
Commenced: Nov 2009

 1. Mr S. Arunneru
 2. Mr R. Nirujan
 3. Miss Yoganathan, P.
 4. Miss Ponnampalam, J.
 5. Mr R. Ragavamaenan
 6. Mr R. Jarachanthan
 7. Mr M. Mahilan
 8. Miss Gnananantha, S.
 9. Mr S. Vithiyathasan
 10. Miss Murugaiah, N.
 11. Mr T. Luckyraj
 12. Miss Sivagnanarajah, S.
 13. Miss Paramanathan, A.
 14. Miss Sivasubramaniyan, S.
 15. Mr S. Jeevaganathan
 16. Mr K. Ragavan
 17. Mr M. Nitharsan
 18. Miss Krishnapillai, U.
 19. Mr K. Sritharan
 20. Mr B. Kajananan
 21. Miss Jesuthasan, M.
 22. Mr V. Thananjayan
 23. Mr A. Mayurananthan
 24. Mr T. Thinesh
 25. Miss Sivarajah, N.
 26. Miss Kandasamy, L.
 27. Miss Tharumalingam, N.
 28. Mr Y. Kesavan
 29. Miss Sivapakiyanathan, S.
 30. Miss Kanthasamy, K.
 31. Miss Segar, J.
 32. Mr S. Selvaruban
 33. Miss Ravindran, K.
 34. Mr A. Pirasanna
 35. Mr S. Thuvarakan
 36. Miss Perinparajah, B.
 37. Mr S. Renuraj
 38. Miss Vijayavel, P.
 39. Mr T. Rajmohan
 40. Mr S. Suthan

 

Special Degree

 1. Mr. Yogarajah Kesavan
 2. Ms. Narmatha Murugaiah
 3. Ms. Jananie Segar
 4. Mr. Ratnakumar Jarachanthan
 5. Ms. Mariyadelaxy Jesuthasan
 6. Ms. Arththika Paramanathan
 7. Ms. Shakila Sivagnanarajah