Physical Science – Batch 16

Academic Year: 2005/2006
Commenced: Apr 2007

 1. Mr C. Anselem Fernando
 2. Mr S. Kalaichelvan
 3. Mr K. Kalaichelvan
 4. Mr B. Nesaruban
 5. Miss K. Janitha
 6. Mr V. Kailashanth
 7. Mr T. Kumanan
 8. Miss S. Nilani
 9. Mr S. Purushoththaman
 10. Mr S. Rajkumar
 11. Miss R. Pirintha
 12. Mr R. Sejohn
 13. Miss K. Mary Kanjana
 14. Miss A. Cholastika Asha
 15. Miss R. Rajeenthini
 16. Miss B. Anitha
 17. Mr T. Kirubathiran
 18. Miss K. Nimalini
 19. Miss R. Shahila
 20. Mr P. Thivakaran

 

Special Degree

 1. Mr P. Thivakaran
 2. Mr T. Kirubathiran
 3. Mr V. Kailashanth

Physical Science – Batch 17

Academic Year: 2006/2007
Commenced: Apr 2007

 1. Mr S. Anojan
 2. Mr J. Piratheepan
 3. Mr P. Amalraj
 4. Mr A. Chandilyan
 5. Mr A. I. Vijayakanthan
 6. Mr T. Jathubalatharan
 7. Mr K. Senthooran
 8. Mr R. Kathees
 9. Mr S. Mayurathan
 10. Mr A. Rajeevan
 11. Mr S. Ranjith
 12. Mr R. Saselan
 13. Mr T. Senthuran
 14. Miss S. Suganya
 15. Mr R. Thushyanthan
 16. Mr S. Paraparan
 17. Miss K.Suhasini
 18. Mr T. Mathusuthanan
 19. Mr M. Thivendra
 20. Miss S. Thulasitha

Special Degree

 1. Mr T. Mathusuthanan
 2. Mr A. Chandilyan
 3. Mr S. Ranjith
 4. Mr S. Paraparan
 5. Mr R. Kathees
 6. Mr A. Rajeevan
 7. Mr S. Mayurathan