Physical Science – Batch 13

Academic Year: 2002/2003
Commenced: Feb 2003

 1. Miss N.Brintha
 2. Mr K.Prasanna
 3. Mr M.Ramanan
 4. Mr S.Senthuran
 5. Miss G.Sivaranjini
 6. Miss S.Vinijah
 7. Mr S.Jeganeethan
 8. Mr S.Komalavarathan
 9. Mr P.Kuganathan
 10. Miss S.Subothini
 11. Miss R.Vasuki
 12. Mr T.Thushyanthan
 13. Mr P.Achchuthan
 14. Mr B.Balajeevan
 15. Mr A.Jeevalagan
 16. Mr S.Kalaivinothan
 17. Miss K.Karthika
 18. Mr K.Sanjeevan
 19. Mr S.Satchithananthan
 20. Mr S.Sotheeswaran

Special Degree

 1. Mr M.Ramanan
 2. Miss S.Subothini
 3. Miss G.Sivaranjini
 4. Mr S.Sotheeswaran
 5. Miss S.Vinijah

Physical Science – Batch 13A

Academic Year: 2002/2003
Commenced: Feb 2003

 1. Miss N.Sivanayani
 2. Miss K.Anito Neerajah
 3. Miss T.Kalaivani
 4. Miss G.Lavasuthajini
 5. Miss S.Pathmalosana
 6. Miss A.Pratheepa
 7. Miss T.Anoja
 8. Mr R.Krishnakumar
 9. Mr R.Majeevan
 10. Miss S.Menakha
 11. Miss S.Sathijini
 12. Miss S.Thuvaraha
 13. Miss T.Yalini
 14. Mr B.Vaman
 15. Mr M.Arunraj
 16. Mr S.Gajenthiran
 17. Mr K.Varathasunthar
 18. Mr K.Kalaichelvan
 19. Mr N.Edison
 20. Mr N.Jeyamohan
 21. Mr S.Lambotharan
 22. Mr T.Mathanmohan
 23. Mr G.Piratheepkumar
 24. Mr R.Sathees
 25. Mr K.Selvakumar
 26. Mr K.Sivasuthan

 

Special Degree

 1. Miss K.Anito Neerajah
 2. Miss A.Pratheepa
 3. Miss T.Kalaivani
 4. Mr K.Kalaichelvan
 5. Miss S.Pathmalosana
 6. Mr R.Sathees