Physical Science – Batch 03

Academic Year: 1992/1993
Commenced: Feb 1994

 1. Mr N. Jeyaraj
 2. Miss M. Dhushyanthi
 3. Mr S. Prabagaran
 4. Mr K. Giritharan
 5. Miss S. Kanjana
 6. Miss V. Pavalarani
 7. Mr J. Piratheepan
 8. Mr K. Ramesh
 9. Miss N. Vanitha
 10. Miss S.Shankary
 11. Mr N. Aravinthan
 12. Mr S. Balathas
 13. Mr T. Naresh
 14. Mr T. Thayalan
 15. Mr Y. Yogasutharsan
 16. Miss J. Jeyavani
 17. Mr K. Ganeshamoorthy
 18. Mr E.Y. Andrew Charles
 19. Mr S. Gnanaparvathan
 20. Mr M. Gobikrishna
 21. Mr V. Jeyasuthan
 22. Miss S. Arulmmoly
 23. Miss F.Monica Padmine Piriyadharsiny

Special Degree

 1. Miss M. Dhushyanthi
 2. Mr T. Naresh
 3. Miss V. Pavalarani
 4. Mr K. Ganeshamoorthy
 5. Mr J. Piratheepan
 6. Mr E.Y. Andrew Charles