Computer Science – Batch 07

Academic Year: 2011/2012
Commenced:

 1. Mr. R. Ratheeswaran
 2. Mr. M. U. Ahamed Imad
 3. Mr. R. Anushanth
 4. Mr. A. Arunpragash
 5. Mr. I. D. Q. Balendra
 6. Mr. T. Giritharan
 7. Mr. M. Janahan
 8. Mr. J. Kalaivarman
 9. Miss. Kalaiyarasi G.
 10. Mr. J. Kowsikan
 11. Mr. S. Kugarajeevan
 12. Miss. D. M. M. P. Dasanayaka
 13. Mr. B. M. S. L. Basnayake
 14. Miss. Sukila L.
 15. Mr. M. Tharaka Dulaj
 16. Mr. Y. Vishnuwarthan
 17. Mr. K. L. P. P. Liyanaarachchi
 18. Miss. Kopitha K.
 19. Miss. Jena A.
 20. Mr. F. M. Aslal Sujath
 21. Mr. K. L. Mohamed Rifan
 22. Mr. K.A.H.M. Karunathilake
 23. Mr. G.S.R. Gunathunga
Computer Science - Batch 07 & Physical Science - Batch 22