Faculty of Science, University of Jaffna
Dean’s List
2017

Level – 1S

 • Miss Supasthika Amirthalingam
 • Miss Sinthuja Arumainayagam
 • Miss Mathiyalagan Mathusha

Level – 2S

 • Mr. Herath Mudiyanselage Sahan Dilruk Herath
 • Miss Asamanakande Hathankiralage Rasika Priyadarshani
 • Miss Ajanthy Jayarajan

Level – 3S

 • Mr. Justus Nithushan

Level – 1G

 • Miss Nishani Poovalingam
 • Miss Thirisika Pragalathanan

Level – 2G

 • Miss Kesavi Kanesalingam

Level – 4M

 • Mr. Angodage Shehan Akalanka Perera
 • Miss Meruja Selvamanikkam
 • Miss Suvendran Suganya
 • Miss Tharmini Thalayasingam
2016
Level – 1S
 • Mr. Ranasingha Hewa Shanuka Lahiru Dilshan
 • Miss. Warnakulasuriya Nimasha Nishadi Fernando
 • Miss. Asamanakande Hathankiralage Rasika Priyadarshani
 • Miss. Methusha Thuraisingam
 • Miss. Vithursha Sivakumaran
 • Miss. Ajanthy Jayarajan
 • Miss. Yogeswaran Yothika
Level – 2S
 • Miss. Mayuravaani Mathuranathan
 • Mr. Justus Nithushan
Level – 3S
 • Mr. Mogan Kausik
 • Mr. Jayalath Balagallage Sanjeewa Dias
Level – 4S
 • Miss. Alexshander Thayaparan Jeyapiriya Malathy
 • Mr. Herath Mudiyanselage Yasitha Dananjaya
 • Mr. Gardi Igala Hewage Nalaka Senarathna
Level – 3G
 • Ms. Kesavi Kanesalingam
Level – 3M
 • Miss.Meruja Selvamanikkam
 • Miss.Suvendran Suganya
 • Miss.Tharmini Thalayasingam
 • Mr.Angodage Shehan Akalanka Perera
 • Miss.Kabilathas Parkavi
Level – 4M
 • Ms. Balasubramaniam Kogilawanee
 • Ms. Edirimuni Tharuka Dilani De Zoysa Siriwardena